PD i drama

Pædagogisk diplomuddannelse i drama

Den frie Lærerskole i Ollerup og Univercity College Lillebælt udbyder i 2016 - 2018 tre moduler i den Pædagogisk Diplomuddannelse i drama.

Hvert modul er bygget op om to internater på Den frie Lærerskole. Der er mulighed for at tage en hel Pædagogisk Diplomuddannelse i drama og endvidere at kombinere uddannelsen med moduler fra andre PD-uddannelser og diplomuddannelser.

 

Du kan læse mere om indholdet ved at klikke ind på de enkelte moduler:

Modul 1: Teaterteori, dramaturgi og teaterproduktion

Modul 2: Dramapædagogik

Modul 3: PD i anvendt scenekunst med børn og unge

Spørgsmåltil indholdet af dramamodulerne og undervisningen kan rettes til:
Hanne Kirk, der er modulansvarlig: e-mail: hannekirk66@gmail.com

Studievejledningi forbindelse med uddannelsens opbygning, kombinationsmuligheder, økonomi og PD-studiet generelt, kan rettes til Laust Riis-Søndergaard: lrs@post6.tele.dk


Ansøgningsskema til optagelse kan hentes på de sider, hvor modulerne er beskrevet.

Se de aktuelle kursusudbud 2017-2018 HER

Læs samtalen med Hanne Kirk i Friskolebladet: ”De frie skoler elsker drama”.