PD: ANVENDT SCENEKUNST

Den frie Lærerskole i Ollerup og Univercity College Lillebælt udbyder i 2019 - 2021 en Pædagogisk Diplomuddannelse i Anvendt Scenekunst.

Hvert modul er bygget op om to internater, der finder sted på Den frie Lærerskole. Der er mulighed for at tage en hel Pædagogisk Diplomuddannelse i Anvendt Scenekunst, hvilket så indebærer, at man også skal have de obligatoriske moduler. Endvidere kan diplomuddannelsen i Anvendt Scenekunst kombineres med moduler fra andre PD-uddannelser og diplomuddannelser.

Formål
Uddannelsesretningens formål er at bibringe den studerende personlige og faglige kompetencer i arbejdet med scenekunst indenfor det pædagogiske område.

Mål for læringsudbytte

Kompetencemål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

 • planlægge, gennemføre og evaluere forløb, hvor børn, unge, voksne og ældre aktivt bruger scenekunst til at bearbejde deres samtid og udtrykke erfaringer og oplevelser
 • udvikle og tilpasse dramapædagogiske og scenekunstfaglige læreprocesser i forhold til forskellige formål, målgrupper og deltagerforudsætninger

  For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

  Viden
 •  have indsigt i teorier om scenekunst og dramapædagogik
 •  have kendskab til sammenhæng mellem kulturformer, scenekunst og pædagogik 

  Færdigheder
 • kunne anvende metoder og redskaber til at styrke den æstetiske, den ekspressive og den sociale kompetencekunne mestre arbejdet med scenekunst i en pædagogisk og social kontekst


MODULERNE i ANVENDT SCENEKUNST
Modul 1: Teori, dramaturgi og scenekunstens praksis
Modul 2: Dramapædagogik
Modul 3: Scenekunst med børn og unge
Modul 4: Scenekunst med voksne og ældre

Undervisningsplan og litteraturliste
Til hvert modul planlægges en undervisningsplan med litteraturliste, der vil være tilgængelig i god tid før modulstart.

Undervisere og vejledere
Eva Klinting, cand. mag. i dramaturgi og musik. Efterskolelærer
Astrid Guldhammer, cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune
Hanne Kirk. Modulansvarlig. Cand.mag. i dramaturgi og historie. Seminarielærer på Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Der udover vil der være gæsteundervisere til specifikke temaer.

Økonomi:
Prisen er kr. 12.750,- pr. modul som dækker undervisning, vejledning, eksamen, kost og logi på enkeltværelse.
Undervisningen omfatter 36 undervisningstimer på hvert modul fordelt over 2 internater. I tilknytning til opgaveskrivning, projektforberedelse, mv., er der afsat 2 vejledningstimer til hver studerende.

Yderligere spørgsmål til indholdet af modulerne i Anvendt Scenekunst, undervisning og studievejledning, kan rettes til:
Hanne Kirk:  e-mail: hannekirk66@gmail.com

Øvrige spørgsmål vedr. internaterne, ansøgning om optagelse, kost/logi, økonomi, mv.,kan rettes til Den frie Lærerskole administration: Gitte Mørkenborg Olsen: e.mail: gmo@dfl-ollerup.dk

Ansøgning om optagelse: Elektronisk ansøgningsskema: Hent her

Læs folder om Anvendt Scenekunst: HER

Læs samtalen med Hanne Kirk i Friskolebladet: ”De frie skoler elsker drama”.