Modul 3: De frie skoler i en global verden

Modul 3: De frie skoler i en global verden

10 ECTS-point, ekstern prøve

Læringsmål

Den studerende

 

  • Kan ud fra de frie skolers organisering og undervisning i formelle og uformelle læringsrum bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse
  • Kan begrunde, organisere og kvalificere undervisning, i såvel rejser som genbesøg, med fokus på elevernes tilegnelse af interkulturelle kompetencer og mellemfolkelig forståelse
  • Kan lede eleverne i nødvendig refleksion i mødet med det fremmede, som også er mødet med sig selv, både i udlandet og i Danmark
  • Kan alene, og i samarbejde med kolleger, virke som inspirator og vejleder i skolens organisering af - og tilgang til det internationale, herunder have
  • kendskab til konkrete uddannelsesprogrammer, online samarbejde, støttemuligheder mv.
  • Har viden om teoretiske tilgange til interkulturel kompetence og mellemfolkelig forståelse
  • Har viden om internationalt forskellige opfattelser af læring og kan formidle et bredt kultursyn
  • Kan observere, identificere, analysere, sammenligne og reflektere over kulturelle udtryk og indtryk
  • Kan formidle og videndele erfaringer med hvordan interkulturelle læreprocesser igangsættes, vedligeholdes og udvikles i en skoleorganisation.

 

Internater efteråret 2019

 

Studieperiode: 11.09.19 -15.01.2020.

 

Onsdag den 11.09.kl.12.00 – fredag den 13.09. 2019 kl. 13.00.

Internatet finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Kontaktseminar i Riga, Baltikum, tirsdag d. 12.11. - fredag d. 15.11.

 

Sted:  Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Undervisere:

Britt Stockholm, seminarielærer i engelsk på Den frie Lærerskole, master i fremmedsprogsdidaktik. (Modulansvarlig)

Jakob Clausager Jensen, international konsulent i de frie skoler.

Iben Jensen, professor ved Aalborg Universitet og forfatter til bogen: Grundbog i kulturforståelse.

Sara Skovborg Mortensen, International konsulent i Folkehøjskolernes Forening i Danmark.

 

Økonomi:

kr. 15.000,-. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltider på 1. internat, samt kontaktseminar i Riga (inkl. fly t/r fra København + ophold). Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

 

Viggo: Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen: Elektronisk ansøgning med relevante bilag/dokumentation. Ansøgningsformular kan hentes HER:

Ansøgningsfrist til dette modul: 20.05 2019.

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration: sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk

Tlf. 62 24 10 66.

Se flyer for "Frie skoler i en global verden" HER