Modul 2: Fortællekultur, fortælling og det narrative

Modul 2: Fortællekultur, fortælling og det narrative

10 ECTS-point, intern prøve

 

Læringsmål

Den studerende

 

Kan reflektere over egen praksis i forhold til narrativitets- og æstetikteori

Kan udvikle egne fortællinger

Kan udvikle didaktisk begrundede undervisningsforløb i fortælling og bruge fortælling som undervisningsredskab

Kan argumentere for fortællingens betydning i forhold til identitetsudvikling og narrativ vejledning samt i et organisatorisk perspektiv

Har viden om de frie skolers fortælletradition og kultur, samt nyere fortælleteori og storytelling

Har viden om indhold, genrer, fortællingens struktur og didaktiske målsætninger

Har viden om narrative kompetencer, narrativitets- og æstetikteori

Kan anvende sprog og virkemidler som fortæller

Kan anvende fortællingens rum og fortællerens sceniske figur

Kan facilitere undervisning i fortælleforløb for børn og kolleger

 

 

Internater foråret 2020

Studieperiode: 29.01-3.06.2020.

 

Onsdag den 29.01.2020 kl. 12.00 – fredag den 31.01.2020 kl. 13.00.

Onsdag den 4.03.2020 kl. 12.00 – fredag den 6.03. 2020 kl. 13.00.

Sted:  Internaterne finder sted på Den frie Lærerskole i Kursuscenter BORGEN. Deltagerne indlogeres på enkeltværelser i kursusafdelingen.

Undervisere

Bent Hansen, Professionel fortæller. Underviser i fortælling, sproget mv. på Den Frie Lærerskole. (Modulansvarlig)

 

Johs Nørgaard Frandsen: Institutleder ved Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU. Professor mso, cand.phil. Leder af H.C.Andersen Centret.
 

Astrid Guldhammer. Cand.mag. i dramaturgi og oldgræsk, børnekulturkonsulent i Aarhus kommune.

 

Marianne Horsdal: Professor emeritus. Tidligere ansat på Center for Kulturstudier. Har bl.a. skrevet Livets fortællinger og Telling lives: Exploring dimensions of narratives. Sidstnævnte er hendes disputats.

Bennye D Austring. Cand. mag. i dansk og teatervidenskab. Lektor Professionshøjskolen Absalon.

 

Bent Hansen. Professionel fortæller. Underviser i fortælling, sproget mv. på Den Frie Lærerskole.

 

Hanne Kirk, cand.mag. i dramaturgi og historie. Underviser i fortælling, drama og teater på Den Frie Lærerskole i Ollerup

 

Økonomi: Kr. 12050. Prisen omfatter undervisning, vejledning, eksamen, logi på enkeltværelse, alle måltiderne. Der skal påregnes ekstra udgifter til litteratur.

Viggo: Den frie Lærerskole anvender Viggo som platform for kommunikation. Deltagerne vil i god tid før kursusstart, få adgang til Viggo, hvor undervisningsplaner med tilknyttet litteraturliste, datoer for afleveringer af opgaver og eksamen, samt øvrige oplysninger vil være tilgængelige.

Ansøgning om optagelse på PD-uddannelsen: Elektronisk ansøgning med relevante bilag/dokumentation. Ansøgningsformular kan hentes HER:

Ansøgningsfrist til dette modul: 4.11 2019.

Henvendelse vedr. yderligere oplysninger kan rettes til Den frie Lærerskoles administration: sekretær, Gitte Mørkenborg Olsen, dfl@dfl-ollerup.dk

Tlf. 62 24 10 66.