Fortællekultur

Fortællekultur - fortælling og det narrative

At fortælle på livet løs……

( 10 ECTS)

Fortællingen går som en tråd gennem alle tider. Vi bliver ved med at fortælle, for ved at fortælle, skaber vi os selv, hinanden og giver tilværelsen retning. Fortælling anvender et poetisk sprog, der henvender sig til menneskers følelser og fantasi. Den afdækker områder af virkeligheden, som kan berøre det uudsigelige. Arbejde med fortælling og narrativitet giver os således mulighed for at arbejde med identitet og meningsdannelse ud fra en følelsesmæssig og kropslig forankring, både på et personligt, pædagogisk og organisatorisk plan, og hos mennesker i alle aldre. Fortælling rummer mulighed for både at være almendannende, indeholde æstetiske læreprocesser og livsoplysning. I dette PD- modul  får du mulighed for at tage tråden op - både teoretisk, didaktisk og i praksis.

"Pak ikke børnene ind i vat og bomuld - men i stærke fortællinger." Astrid Lindgren til hendes 90 års fødselsdag. 

Det lærer du i modulet

Viden og færdigheder i såvel de frie skolers fortællekultur og dens genrer og didaktiske målsætninger som i moderne fortælleteorier og i kunsten at fortælle.

Identitet-Meningsdannelse og Livsoplysning
Arbejde med fortælling og narrativitet giver os mulighed for at arbejde med
identitet og meningsdannelse ud fra en følelsesmæssig og kropslig forankring,
både på et personligt, pædagogisk og organisatorisk plan, og hos mennesker i alle
aldre. Fortælling rummer mulighed for både at være almendannende, indeholde
æstetiske læreprocesser og livsoplysning. I dette 10 ECTS PD- modul får du
mulighed for at tage tråden op – både teoretisk, didaktisk og i praksis.

Læringsmål

Den studerende har viden og færdigheder i såvel de frie skolers fortællekulturog dens genrer og didaktiske målsætninger som i moderne fortælleteorier og i

kunsten at fortælle. Netop ”kunsten at fortælle”, gør det oplagt for undervisere at sammensætte sin Pædagogiske Diplomuddannelse med et valgfrit modul i ”Fortællekultur, fortælling og det narrative”. Det indeholder næsten alt det en dygtig underviser og formidler har brug for:

Den PD-studerendes kompetencer- viden – færdigheder

 • Kan reflektere over egen praksis ift. narrativitets- og æstetikteori.
 • Kan udvikle egne fortællinger.
 • Kan udvikle didaktisk begrundede undervisningsforløb i fortælling.
 • Kan argumentere for fortællingens betydning og didaktiske muligheder.
 • Har viden om de frie skolers fortælletradition og kultur, samt nyere   fortælleteori.
 • Har viden om indhold, genrer, fortællingens struktur og didaktiske målsætninger.
 • Har viden om narrative kompetence, narrativitets- og æstetikteori.
 • Kan anvende sprog og virkemidler som fortæller.
 • Kan anvende fortællingens rum og fortællerens sceniske figur.
 • Kan facilitere undervisning i fortælleforløb.
   

PD-modulet udbydes som to internater i foråret 2018 på Den frie Lærerskole
1. Internat: Onsdag den 07.02. kl. 12.00 - fredag den 09.02.2018 kl. 13.00.
2. Internat: Onsdag den 11.04 kl. 12.00 - fredag den 13.04.2018 kl. 13.00.

Studieperiode:
Den 07.02.18 - 22.06.18
Modulet afsluttes med en intern prøve, der i øjeblikket er under udvikling.

Planlægning og modulansvarlige:
Bent Hansen og Hanne Kirk, seminarielærer, Den Frie Lærerskole i Ollerup. Kan kontaktes ved henvendelse til Den frie Lærerskole.

Økonomi
Pris kr. 11995,-. Prisen dækker undervisning på de 2 internater, vejledning, kost og logi samt eksamen.

Undervisere i modulet:
Johs Nørgaard Frandsen, Professor i Kultur- og Litteraturvidenskab ved SDU. Leder af universitetets H.C. Andersen Center.
Astrid Guldhammer, uddannet dramaturg og nuværende børnekulturkonsulent i Aarhus. Underviser på Diplomuddannelsen i Teater og Drama på Den frie Lærerskole/UC Lillebælt samt på Masteruddannelsen i Design og ledelse af kreative processer på Aarhus Universitet.

Marianne Horsdal, professor i uddannelsesforskning på Syddansk Universitet. Omfattende forskning i livsfortællinger. Doktordisputats om fortællinger i 2011.

Modulet er oprettet og der er ledige pladser. Ansøgningsskema kan downloades HER

Fortællekultur download plakat HER

Fortællekultur download folder HER